2 فروردین 1397
صفحه اصلی

بیماری التهابی روده ممکن است خطر ابتلا به حمله قلبی را افزایش دهد

بیماری التهابی روده، خطر ابتلا به حمله قلبی را افزایش می دهد همچنین خطر مستقل از عوامل خطر سنتی مانند دیابت سیگار کشیدن و فشار خون بالا و کلسترول بالا است. دستگاه گوارش در IBD ملتهب می شود. این نتیجه گیری از مطالعه ای بود که ارتباط احتمالی بین روده التهابی را بررسی کرد بیماری IBD و بیماری قلبی با تجزیه و تحلیل پرونده های پزشکی بیش از 17 میلیون و 5 میلیون نفر. یافته های ما توضیح می دهد نویسنده نویسنده مطالعه دکتر محمد S Panhwar ساکن در طب داخلی در دانشگاه مورد غرب رزرو در کلیولند OH نشان می دهد که IBD باید co