2 فروردین 1397
صفحه اصلی

عفونت Klebsiella oxytoca: آنچه شما باید بدانید

جدول محتویات علائم و نشانه ها فاکتور ها درمان درمان طبیعی آن کلاسیسلای اکسیوتاکا نوعی باکتری است یک فرد باکتریای کلاسهیلا در طبیعی در دهان و بینی دستگاه گوارش خود دارد در حالی که Klebsiella oxytoca KO درون روده شخصی قرار می گیرد، اگر آن را ترک کند اما روشی است که می تواند عفونت های شدید را ایجاد کند. اکثر عفونت های KO در محیط های مراقبت های بهداشتی مانند بیمارستان ها، خانه های سالمندان و واحدهای مراقبت های ویژه وجود دارد. ICU در این مقاله ما به علل و نشانه های عفونت KO