2 فروردین 1397
صفحه اصلی

چرا اسپاسم عضلانی در معده من وجود دارد؟

محتویات CausesPregnancyDiagnosis هنگامی که برای دیدن یک دکتر درمانیPreventionOutlookStamach اسپاسم رخ می دهد زمانی که ماهیچه ها در معده و روده قرارداد این اسپاسم ها می تواند در شدت و مدت زمان باشد اغلب موارد اسپاسم معده به بدن آسیب نمی رسانند، اما آنها ممکن است یک وضعیت زمینه ای که نیاز به توجه است را نشان می دهد بیشتر بدانید در مورد معده اسپاسم در این مقاله از جمله علل آن و گزینه های در دسترس است. ده علل اسپاسم معده. موارد زیر به علت اسپاسم معده ایجاد می شوند. 1 یبوست. علل احتمالی بسیاری برای اسپاسم معده وجود دارد