2 فروردین 1397
صفحه اصلی

چه چیزی باعث معده خارش می شود؟

محتویات CausesPregnancyTreatmentPreventionWhen دیدن یک پوست دکترOutlookItchy می تواند بدون توجه به جایی که اتفاق می افتد آکنه معده خارش دار ممکن است موضوع مربوط به پوست مانند یک عفونت و یا ممکن است یک اثر جانبی بارداری در این مقاله ما در مورد دلایل اینکه معده ممکن است زخم ها را نشان می دهد و درمان هایی را پیشنهاد می کنند که می توانند باعث کاهش خارش شود. علل آن ممکن است باعث ایجاد خارش شکمی توسط بیماری پوستی مانند اگزما شود. اغلب علل مرتبط با خارش معده جدی نیست اما هنوز هم می توانند در مورد افراد ناراحت کننده باشند.