2 فروردین 1397
صفحه اصلی

کمر بزرگتر، مفصل ران ممکن است خطر حمله قلبی زنان را افزایش دهد

شناخته شده است که چاقی خطر ابتلا به حمله قلبی را در هر دو مردان و زنان افزایش می دهد، اما تحقیقات اخیر منتشر شده در مجله انجمن قلب آمریکا نشان می دهد که برای زنان اندازه لب و دور کمر ممکن است بهترین شاخص های خطر برای زنان کمر اندازه و نسبت دور کمر به دور باسن ممکن است بر خطر حمله قلبی بر اساس یک تحقیق جدید تاثیر بگذارد. BMI شاخص توده بدنی بالاتر است که خطر ابتلا به انفارکتوس میوکارد یا حمله قلبی را افزایش می دهد و به طور کلی این ارتباط برای هر دو مردان و زنان اما به عنوان یک اندازه گیری BMI چیزی در مورد چربی بدن نمی گوید